אנו פותחים עבורך דלת כל יום. אנו מחלקים מתנות בר קיימא ויש לנו דלתות שהופכות את העולם למעט טוב יותר.

15
1
11
17
8
22
19
12
9
16
10
13
4
18
21
24
23
20
7
6
3
2
5
14