משוב

עד כמה אתה מרוצה? מתרמיל הנייר שלך
     
Sמאוד מרוצה!
        

די מרוצה!

      

. די בסדר

      

. לא כל כך

    

. אני לא אוהב את זה בכלל