DRZWI NR. 2

Drzewo jest sadzone dla każdego zamówienia

 

 

drzewo do projektu ponownego zalesiania za pośrednictwem niemieckiego stowarzyszenia non-profit Primaklima e. V. Każde drzewo wiąże średnio około 10 kg CO2 rocznie, przyczyniając się w ten sposób do neutralności klimatycznej. Przy każdym zakupie torby PAPERO® zapewniasz lepszy kawałek przyszłości.


Primaklimat